ABS91633 M&G เครื่องเย็บกระดาษ พร้อมลวดเย็บ No. 10 มีให้เลือก 3 สี คือ สีฟ้า, สีเทา และสชมพู
สินค้ามาใหม่
79.00 - 1,125.00 บาท
110.00 - 1,500.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ABS91633 

M&G  เครื่องเย็บกระดาษ  พร้อมลวดเย็บ   

No. 10   

มีให้เลือก  3  สี  คือ  สีฟ้า, สีเทา  และสชมพู

 

จำหน่าย   1   ชิ้น

คละทุกสี  รวม  3  ชิ้น

และยกกล่องคละสี    16  ชิ้น