QDM929E1 M&G แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 บรรจุเอกสารได้ 30 แผ่น
สินค้ามาใหม่
100.00 - 390.00 บาท
140.00 - 550.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

QDM929E1

M&G  แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด   A4

บรรจุเอกสารได้   30  แผ่น

มีให้เลือก   4  ลาย  ตามรูปสินค้า  แบ่งเป็นลาย  A , B , C และ D

 

จำหน่ายแยกลาย   1  ชิ้น

และคละลาย รวม   4   ชิ้น