QDM929E2 M&G แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 บรรจุเอกสารได้ 40 แผ่น
สินค้ามาใหม่
120.00 - 475.00 บาท
170.00 - 670.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

QDM929E2

M&G  แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด   A4

บรรจุเอกสารได้   40  แผ่น

มีให้เลือก   4  ลาย  ตามรูปสินค้า  แบ่งเป็นลาย  A , B , C และ D

 

จำหน่ายแยกลาย   1  ชิ้น

และคละลาย รวม   4   ชิ้น